รู้จัก Design Thinking กระบวนการแก้ปัญหาที่ทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ

clock-fill 23 ก.พ. 2566 By Admin
5 visibility 1,033

รู้จัก Design Thinking กระบวนการแก้ปัญหาที่ทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ

ในชีวิตประจำวัน เราอาจจะพบว่า หลายบริษัทในโลกนี้มีการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ล้ำยุค ดีไซน์สวยงาม แถมยังสามารถใช้งานได้อย่างอรรถประโยชน์ หรืออาจจะเคยได้ยินแผนการดำเนินธุรกิจที่น่าสนใจและประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก แล้วเกิดความสงสัยว่า ธุรกิจเหล่านั้น มีวิธีการอย่างไรที่จะสร้างสิ่งที่น่าสนใจออกมา? วันนี้ Exsheep จะพาทุกท่านไปรู้จักกับ Design Thinking กระบวนการแก้ปัญหาและการสร้างวิธีคิด ที่ช่วยให้ธุรกิจนั้นประสบความสำเร็จ

สำหรับ Design Thinking นั้น คือกระบวนการคิดเชิงออกแบบ ที่เป็นกระบวนการคิดเพื่อออกแบบวิธีการแก้ปัญหา เพื่อพัฒนาชีวิตของผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์หรือผู้ใช้บริการให้สามารถได้รับความสะดวกสบายมากขึ้น หรือช่วยให้ผลิตภัณฑ์สามารถตอบโจทย์การแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันของกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น นอกจากนั้น Design Thinking ไม่ได้ช่วยแค่ในเรื่องของการออกแบบสินค้าเพื่อลูกค้าเท่านั้น แต่ยังเป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยแก้ปัญหาและช่วยในการพัฒนาธุรกิจได้ด้วยเช่นกัน Design Thinking จึงถือเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับธุรกิจประเภท Startup เป็นอย่างมากในปัจจุบัน

กระบวนการแก้ปัญหา Design Thinking ช่วยให้ธุรกิจประสบความสำเร็จอย่างไร

กระบวนการแก้ปัญหา Design Thinking ช่วยให้ธุรกิจประสบความสำเร็จอย่างไร

ก่อนเราจะไปดูกันว่า กระบวนการแก้ปัญหาด้วย Design Thinking นั้นจะช่วยให้ธุรกิจประสบความสำเร็จได้อย่างไร เราจะพาทุกท่านไปดูกันว่า Design Thinking มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง

ขั้นตอนของ Design Thinking

ขั้นตอนของ Design Thinking

สำหรับขั้นตอนของกระบวนการคิดเชิงออกแบบหรือ Design Thinking นั้น มีทั้งหมด 5 ขั้นตอน ดังนี้

  • Empathize การทำความเข้าใจ เป็นกระบวนการในการที่เราทำความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับธุรกิจ หรือเข้าใจปัญหาที่เราต้องการแก้ไข โดยขั้นตอนนี้จะเป็นการศึกษาอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับปัญหา จากการสัมภาษณ์หรือการเก็บข้อมูลจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมข้อมูลให้ได้มากที่สุดและสามารถสรุปออกมาจนได้ข้อมูลที่เป็นความจริงหรือใกล้เคียงกับความจริงมากที่สุด
  • Define การนิยาม เป็นกระบวนการในการนิยามสิ่งที่เราจะใช้ในการแก้ปัญหาของขั้นตอนก่อนหน้า โดยการสรุปและวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด ให้กลายเป็นนิยามของสิ่งที่เรากำลังจะทำเพื่อแก้ปัญหานั้นๆ โดยเป็นส่วนที่เราสามารถใส่ความคิดสร้างสรรค์ไปควบคู่กับการแก้ปัญหาได้
  • Ideate การระดมความคิด เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นหลังจากการนิยมสิ่งที่เราจะทำเพื่อแก้ปัญหาแล้ว ก็จะเป็นขั้นตอนของการรวบรวมความคิด ด้วยการทำสิ่งต่างๆ เช่น Mind Map หรือการระดมสมองหรือ Brainstorm ซึ่งขั้นตอนนี้จะเป็นการใช้ความคิดและการสร้างสรรค์เพื่อเฟ้นหาวิธีการหรือขั้นตอนที่ดีที่สุดและเหมาะสมที่สุดในการนำมาใช้เพื่อพัฒนาสินค้า พัฒนาธุรกิจ หรือคิดค้นวิธีแก้ปัญหาให้กับธุรกิจ
  • Prototype การสร้างแบบจำลอง เป็นขั้นตอนในการนำไอเดียที่เกิดขึ้นในขั้นตอนก่อนหน้ามาสร้างขึ้นให้เป็นสิ่งที่สัมผัสหรือจับต้องได้ โดยเป็นขั้นตอนในการสร้างแบบจำลอง เพื่อจำลองแนวคิดออกมาเป็นสิ่งที่เห็นได้ เพื่อให้ทุกคนในทีมสามารถเข้าใจร่วมกันและนำไปใช้จริงได้
  • Test การทดสอบ เป็นขั้นตอนสุดท้ายหลังจากสร้างสิ่งต่างๆ มาเรียบร้อยแล้ว ก็จะเป็นการเริ่มนำแนวคิดหรือสิ่งที่พัฒนามาไปใช้งานจริง กับกลุ่มเป้าหมายหรือปัญหาจริง และรับฟังผลตอบรับ เพื่อนำมาปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงให้ผลลัพธ์สุดท้ายออกมาดีที่สุด

สำหรับขั้นตอนของ Design Thinking นั้น สามารถสลับขั้นตอนการทำได้ และไม่จำเป็นต้องทำตามลำดับ 1-5 เราสามารถสร้างสรรค์หรือเพิ่มเติมสิ่งต่างๆ เช่น ทดสอบแล้ว พบเจอไอเดียใหม่ๆ ที่น่าสนใจ ก็สามารถกลับไประดมความคิด แล้วกลับมาทดสอบใหม่ และอาจจะสร้างแบบจำลองอีกครั้งก็ได้เช่นกัน

สำหรับคำถามที่ว่า Design Thinking จะช่วยให้ธุรกิจประสบความสำเร็จได้อย่างไรนั้น ก็ต้องบอกเลยว่า Design Thinking เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมือในการ Shape ความคิดให้เข้าที่เข้าทางในระยะเวลาอันรวดเร็ว นอกจากนั้น ยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราสามารถพัฒนาแนวคิดเพื่อแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด เพราะหากเราใช้วิธีการโยนปัญหามาโดยไม่วิเคราะห์ว่าปัญหานั้นเกิดจากอะไร ก็อาจจะทำให้มองไม่เห็นต้นตอของปัญหาอย่างชัดเจน และแก้ปัญหาอย่างไม่ตรงจุด ทำให้เสียเวลาไปกับการคิดหาวิธีแก้ปัญหามากกว่าที่จะแก้ปัญหาอย่างรวดเร็วนั่นเอง และ Design Thinking นั้น เป็นวิธีคิดที่สามารถนำไปใช้กับองค์กรทุกประเภท รวมไปถึงทุกขนาด ไม่ว่าจะขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ และ Startup ก็สามารถนำไปปรับใช้เพื่อการทำงานที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพนั่นเอง

หนึ่งขั้นตอนที่สำคัญของ Design Thinking คือการระดมสมอง ที่ทำให้ทุกคนได้มาพูดคุยร่วมกัน และแสดงความคิดเห็นกันอย่างเต็มที่ จนทำให้ทุกคนเข้าใจปัญหา และสามารถหาขั้นตอนในการแก้ไขร่วมกัน และไปสู่การพัฒนาธุรกิจ รวมไปถึงขั้นตอนนี้ ก็ช่วยให้ธุรกิจ Startup สามารถระดมความคิดและหาไอเดียทำธุรกิจเพื่อแก้ปัญหาให้กับผู้คนได้ Design Thinking จึงจำเป็นสำหรับธุรกิจเป็นอย่างมากในปัจจุบัน

บทความที่เกี่ยวข้อง

พื้นที่โฆษณา