ทำอย่างไรให้ไอเดียเจ๋งๆ เป็นโมเดลพัฒนาสร้างธุรกิจที่โดนใจ

clock-fill 01 ก.พ. 2566 By Admin
9 visibility 1,355

ทำอย่างไรให้ไอเดียเจ๋งๆ เป็นโมเดลพัฒนาสร้างธุรกิจที่โดนใจ

การจุดประกายให้ได้ไอเดียเพื่อการพัฒนาธุรกิจ

การเริ่มต้นธุรกิจจากงานหินจะเป็นงานง่ายเหมือนปอกกล้วยหากผู้ประกอบการเริ่มที่กระบวนการสังเกต ศึกษาและเข้าใจปัญหาหรือข้อเท็จจริง เพื่อจุดประกายแนวความคิดที่จะแก้ไขให้ตรงจุดจนสามารถกลั่นเป็นแนวไอเดียที่สามารถใช้นำเสนอระดมความคิดกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อตกผลึกให้ได้ไอเดียเพื่อการพัฒนาธุรกิจที่ดีที่สุด มีกระบวนการเป็นขั้นเป็นตอนตั้งแต่การวางแผนธุรกิจ การออกแบบต้นแบบจำลอง สร้างรูปแบบที่แตกต่างจากสิ่งที่ตลาดมีอยู่และการทดสอบประสิทธิภาพเพื่อรับการตอบรับมาประเมินสถานการณ์ยามที่ไอเดียธุรกิจของผู้ประกอบการออกสู่ตลาดอันจะช่วยสร้างความมั่นใจในไอเดียการพัฒนาธุรกิจของผู้ประกอบการยิ่งขึ้น

การพัฒนาธุรกิจให้โดนใจ

ธุรกิจที่ดีต้องมีแผนธุรกิจและกลยุทธ์ที่เป็นแนวคิด ความคิดริเริ่ม และกิจกรรมที่ช่วยทำให้ธุรกิจดีขึ้น ซึ่งรวมถึงการเพิ่มรายได้ การเติบโตในแง่ของการขยายธุรกิจ การเพิ่มผลกำไรโดยการสร้างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ และการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ที่เหมาะกับธุรกิจของผู้ประกอบการ ซึ่งจะประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ตลาดเป้าหมาย และโอกาสในอนาคตที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการมือฉมังที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่มักมีโมเดลธุรกิจและต้นแบบจำลองที่หลากหลาย มีรูปแบบการพัฒนาแผนและกลยุทธ์อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลง ทำให้ชิงความได้เปรียบในการแข่งขัน มีความแตกต่างและความแข็งแกร่งในตลาดที่จะเป็นสิ่งยืนยันประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโมเดลที่ใช้พัฒนาธุรกิจที่ดี

สร้างโมเดลธุรกิจประเภทไหนดี

โมเดลธุรกิจคือแบบจำลองตามแผนธุรกิจของผู้ประกอบการว่าจะให้บริการหรือขายอะไร ขายให้ใคร ขายอย่างไร ขายที่ไหน ผลิตด้วยอะไร ใครมาช่วยผลิต และมีรายได้และค่าใช้จ่ายอย่างไร มีกำไรจากการให้บริการและสินค้าตัวไหนบ้าง รวมถึงความสัมพันธ์กับลูกค้าเป้าหมาย ตลาด จุดแข็งและความท้าทายของผู้ประกอบการ ดังนั้นโมเดลธุรกิจจึงจำเป็นต้องคิดพัฒนาต้นแบบก่อนการเริ่มธุรกิจใหม่และสามารถนำโมเดลธุรกิจมาปรับปรุงให้กับธุรกิจเดิมโดยปรับเปลี่ยนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คิดให้เป็นภาพรวมมากขึ้น โมเดลธุรกิจมีมากมายหลายประเภทแตกต่างตามรูปแบบของธุรกิจแต่ละผู้ประกอบการ ได้แก่

โมเดลธุรกิจสู่ธุรกิจ (B2B)

 • โมเดลธุรกิจสู่ธุรกิจ (B2B) เป็นธุรกรรมเกิดขึ้นระหว่างสองบริษัทหรือธุรกิจ รูปแบบธุรกิจประเภทนี้เรียกว่ารูปแบบธุรกิจต่อธุรกิจ

โมเดลธุรกิจสู่ผู้บริโภค (B2C)

 • โมเดลธุรกิจสู่ผู้บริโภค (B2C) รูปแบบธุรกิจตลาดกลางที่ขายบริการหรือผลิตภัณฑ์ของตนโดยตรงให้กับผู้บริโภคที่เป็นผู้ใช้ปลายทางของผลิตภัณฑ์หรือบริการ

โมเดลธุรกิจแบบการสมัครสมาชิก

 • โมเดลธุรกิจแบบการสมัครสมาชิก เป็นรูปแบบธุรกิจที่อิงตามการสมัครสมาชิกที่ผู้ประกอบการจะเสนอผลิตภัณฑ์ให้ผู้บริโภคตกลงซื้อเพียงครั้งเดียวโดยผู้ประกอบการจะคิดค่าสมาชิกหรือให้แบ่งชำระสินค้าแบบรายเดือนหรือรายปี โมเดลธุรกิจประเภทนี้ช่วยให้ผู้ประกอบการมีรายได้ประจำโดยแทนที่จะขอให้ผู้บริโภคจ่ายในคราวเดียว

โมเดลธุรกิจตามความต้องการ

 • โมเดลธุรกิจตามความต้องการ โมเดลนี้เป็นรูปแบบใหม่ล่าสุดที่ให้บริการที่หลากหลายตามความต้องการโดยตอบรับในทันที สะดวกและใช้งานง่าย ซึ่งดึงดูดลูกค้าจากทั่วโลก

โมเดลธุรกิจตามโฆษณา

 • โมเดลธุรกิจตามโฆษณา กลยุทธ์ธุรกิจนี้ผู้ประกอบการจะให้บริการเนื้อหาฟรีแก่ผู้บริโภคและสามารถสร้างรายได้จากโฆษณาแก่ผู้บริโภคที่เข้ามาชม

โมเดลธุรกิจฟรีในช่วงแรกหรือบางฟีเจอร์

 • โมเดลธุรกิจฟรีในช่วงแรกหรือบางฟีเจอร์ ผู้ประกอบการจะมีข้อเสนอที่เรียบง่ายเพื่อดึงดูดผู้บริโภคที่มาใช้บริการ หลังจากนั้นผู้ประกอบการจะพยายามนำเสนอใหผู้บริโภคมีการอัพเกรดผลิตภัณฑ์ที่ซับซ้อนต่อยอดขึ้นกว่าเดิม

โมเดลธุรกิจแฟรนไชส์

 • โมเดลธุรกิจแฟรนไชส์ คือรูปแบบธุรกิจตามสัญญาหรือความสัมพันธ์ที่ผู้ประกอบการผู้เป็นเจ้าของผู้ก่อตั้งหรือที่เรียกว่า "แฟรนไชส์" โดยอนุญาตให้เจ้าของธุรกิจอิสระหรือผู้รับแฟรนไชส์ใช้รูปแบบธุรกิจและทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ในการแลกเปลี่ยน ซึ่งผู้รับแฟรนไชส์ยินยอมที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าลิขสิทธิ์ให้กับผู้ก่อตั้ง

โมเดลธุรกิจนายหน้า

 • โมเดลธุรกิจนายหน้า เป็นรูปแบบธุรกิจที่จัดการ จัดเตรียมสถานที่ และอำนวยความสะดวกทั้งสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ตลอดจนการจัดการธุรกรรมและดูแลด้านความปลอดภัยในการพบกันระหว่างผู้ประกอบการและผู้บริโภค

โมเดลธุรกิจเป็นผู้ผลิตที่มีหน้าที่จัดหาวัตถุดิบ

 • โมเดลธุรกิจเป็นผู้ผลิตที่มีหน้าที่จัดหาวัตถุดิบ แรงงาน เครื่องจักร และอุปกรณ์ไปใช้ในการผลิตสินค้าสำเร็จรูป ผู้ผลิตอาจสร้างผลิตภัณฑ์ที่และอาจขายผลิตภัณฑ์โดยตรงให้กับผู้ค้าปลีก ผู้จัดจำหน่าย หรือลูกค้า

โมเดลธุรกิจเป็นผู้ค้าปลีก

 • โมเดลธุรกิจเป็นผู้ค้าปลีก

โมเดลธุรกิจการขายสินค้าแบบสร้างดีลพิเศษ (Bundle)

 • โมเดลธุรกิจการขายสินค้าแบบสร้างดีลพิเศษ (Bundle) คือการขายสินค้าหลายชนิดรวมเอาไว้ด้วยกันในการขายครั้งเดียวเป็นแพ็กเกจเดียวกันเพื่อดึงดูดและจูงใจลูกค้า

 • โมเดลธุรกิจที่แยกผลิตภัณฑ์ออกเป็นชิ้นส่วนหลักและชิ้นส่วนเสริมที่ใช้ประกอบกัน ทำให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นไม่ต้องเปลี่ยนอยู่บ่อยๆ

 • โมเดลธุรกิจในรูปแบบการบริการที่ผู้ประกอบการพัฒนากระบวนการและตอบสนองมอบบริการตามปัญหาและความต้องการของลูกค้า

โมเดลธุรกิจแบบการเช่าสินค้า

 • โมเดลธุรกิจแบบการเช่าสินค้า

โมเดลธุรกิจในรูปแบบการเปิดรับความคิดเห็น

 • โมเดลธุรกิจในรูปแบบการเปิดรับความคิดเห็น แชร์ข้อมูลต่อ พูดถึงข้อมูลหรืองานจากผู้คนจำนวนมากผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตหรือโซเชียลมีเดีย

โมเดลธุรกิจในรูปแบบการนำแนวคิดของการทำเพื่อสังคม (CSR)

 • โมเดลธุรกิจในรูปแบบการนำแนวคิดของการทำเพื่อสังคม (CSR) มาใช้โดยหากผู้บริโภคซื้อสินค้า 1 ชิ้น ทางผู้ประกอบการจะบริจาค 1 ชิ้นให้กับกิจกรรมการกุศลในแบบต่างๆ

แผนธุรกิจเด็ดๆ จะสร้างกลยุทธ์สู่ต้นแบบที่มีประสิทธิภาพให้กับธุรกิจขนาดไหน

แผนธุรกิจที่ดีย่อมได้มาจากไอเดียธุรกิจที่ผ่านการค้นหาช่องว่างของตลาด มีเอกลักษณ์ หรือเป็นนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เติมเต็มในชีวิตประจำวันแก่ผู้บริโภค ซึ่งผู้ประกอบการจะสามารถบรรลุเป้าหมายและประสบความสำเร็จในการสร้างธุรกิจได้ย่อมต้องมีแผนธุรกิจเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ เข้าใจภาพรวม จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค และแนวทางที่อาจเกิดขึ้นทั้งหมดที่จะสามารถส่งผลต่อธุรกิจแล้วปรับให้เหมาะสม หลังจากนั้นเลือกวิธีในการบริหารจัดการและวางแผนการตลาด มีกลุ่มเป้าหมาย มีส่วนแบ่งการตลาด รวมทั้งตำแหน่งธุรกิจที่ชัดเจน นอกจากนี้ควรต้องทำแผนดำเนินงานรองรับสู่การปฏิบัติและแผนสำรองที่จะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดปัญหาที่อาจนอกเหนือการควบคุมเพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพได้ผลตามเป้าหมายนำไปสู่ผลลัพธ์ที่น่าพอใจ

แผนธุรกิจส่วนใหญ่จะแบ่งเป็นแผนระยะสั้น ประมาณ 1-2 ปี, แผนระยะกลาง ประมาณ 5-7 ปี และแผนระยะยาวที่มากกว่า 10 ปีขึ้นไป ตามความเหมาะสมของธุรกิจแต่ละประเภท ซึ่งแผนธุรกิจที่ดีต้องสามารถปรับเปลี่ยนการวางแผนให้เหมาะสมได้ตลอดอีกทั้งยังสามารถเพิ่มทุนให้กับธุรกิจและเพิ่มโอกาสในการบริหารให้ประสบความสำเร็จดังที่คาดหวังไว้ และช่วยเพิ่มการเติบโตไปตามทิศทางจากไอเดียและพัฒนาโมเดลธุรกิจที่วางไว้

บทความที่เกี่ยวข้อง

พื้นที่โฆษณา