การสร้างไอเดียของยอดนักคิดมือทองให้เป็นที่หมายปองสร้างสรรค์ไอเดียเด็ด

clock-fill 01 ก.พ. 2566 By Admin
5 visibility 323

การสร้างไอเดียของยอดนักคิดมือทองให้เป็นที่หมายปองสร้างสรรค์ไอเดียเด็ด

ไอเดียหัวใจของการสร้างสรรค์

ไอเดีย มักเริ่มจากความช่างสังเกต จดจำ หรือความเข้าใจปัญหาข้อเท็จจริงต่างๆ ที่ประสบอยู่หรือเกิดขึ้นจริง รวมทั้งมักมีแรงจูงใจจนทำให้นักคิดเกิดจินตนาการกลั่นเป็นแนวความคิดหลากหลายทั้งใหม่และเก่าหล่อหลอมตกผลึกจนกลั่นเป็นความคิดใหม่หรือไอเดียใหม่ๆ ที่สามารถสร้างสรรค์กระบวนและพัฒนาจนทำให้เกิดขึ้นหรือนำไปใช้ได้จริง กลายเป็นไอเดียสุดเจ๋งจากพลังการสร้างไอเดียของยอดนักคิดอันเป็นหัวใจของการเกิดนวัตกรรมที่จะขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบใหญ่อย่างมั่นคง

หนทางสู่เทพนักคิด

สุดยอดนักคิดที่มีความพิเศษกว่าใครมักจะเป็นผู้ที่มีความคิดแปลกใหม่ไม่ซ้ำใคร มีความคิดหลายมิติ หลากมุมมอง  หลายทิศทาง  สามารถคิดได้กว้างไกลไร้ขอบเขตสามารถปรับเปลี่ยนทิศทางในการคิดได้อย่างรวดเร็ว ปรับปรุงแนวความคิดใหม่ๆ ไม่ยึดติดกับความคิดเดิมๆ และมีความยืดหยุ่น สามารถใช้วิธีการหรือกระบวนการที่หลากหลาย มีอิสระทางความคิดในการหาคำตอบหรือการนำเสนอความคิด รวมทั้งเป็นผู้ที่มีจินตนาการสูงและหากยิ่งมีความคิดแปลกแตกต่างจากผู้อื่นมักจะยิ่งมีความคิดใหม่ๆ ไอเดียที่เด็ด เพราะจินตนาการและความคิดแปลกๆ นอกกรอบ อาจนำไปสู่ไอเดียสร้างสรรค์ใหม่ๆ สุดยอดนักคิดเจ๋งๆ มักจะหมั่นความท้าทายความคิดของตัวเองเสมอให้เกิดความคิดใหม่ที่ดีว่าเดิม รวมทั้งมีความพยายามและพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อหาคำตอบนำไปสู่ไอเดียเด็ดจากมุมมองของเหล่านักคิดที่ครบเครื่องด้วยกระบวนการที่เป็นระบบเป็นขั้นเป็นตอนจนสามารถจัดการความคิดที่สร้างสรรค์จนสามารถสร้างไอเดียได้ทั้งรูปธรรมและนามธรรม

เคล็ดไม่ลับสำหรับสร้างไอเดียให้บรรเจิด

เคล็ดไม่ลับสำหรับสร้างไอเดียให้บรรเจิด

ไอเดียเจ๋งๆ ไม่สามารถเกิดขึ้นได้จากความว่างเปล่า แต่เหล่านักคิดต้องก้าวออกจากเซฟโซนสิ่งเดิมๆ สถานที่เดิมๆ การทำกิจกรรมหรือกิจวัตรประจำซ้ำๆ เดิมๆ พยายามสร้างหรือเปิดโอกาสให้ตัวเองพบกับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ ปลูกฝังจิตใจให้รักการผจญภัยและเปิดรับการรับรู้สิ่งใหม่ๆ อันเป็นพื้นฐานสำคัญที่ทำให้เราเริ่มเกิดความท้าทายทางความคิดให้บรรเจิดจนเกิดเป็นไอเดียใหม่ๆ นักคิดขั้นเทพมักจะมีกระบวนการการรวบรวมและจัดการแนวคิดต่างๆ จากความหลากหลายที่กระจัดกระจาย รวบรวมจัดกลุ่ม มีความละเอียดในการพิจารณามุมมองแนวคิดที่กว้างแล้วค่อยๆ ตีวงจนสามารถเกิดจินตนาการลงมือออกแบบ กระบวนการและสร้างทางเลือกของแนวคิดที่สามารถตกผลึกเป็นความคิดใหม่ๆ จนได้ไอเดียสร้างสรรค์เจ๋งๆ ที่นำไปใช้ประโยชน์ได้จริง

ปลุกไฟท้าทายความคิดปั้นไอเดียแล้วแบ่งปันความเจ๋งเป็นวิถีของนักคิดมือทองขั้นเทพ

ความคิดสร้างสรรค์ นอกจากจะเป็นทักษะที่ได้จากการเรียนรู้และหมั่นฝึกฝนอันเป็นขุมพลังให้เหล่านักคิดมือทองแล้วนั้นการกระตุ้นปลุกไฟสร้างความท้าทายอย่างสม่ำเสมอให้เกิดจินตนาการความคิดสร้างสรรค์จนปั้นไอเดียใหม่ๆ มากมายและการหาพื้นที่แบ่งปันไอเดียให้นักคิดได้นำเสนอความคิดให้กับกลุ่มสังคมนักคิดผู้มากประสบการณ์และเปิดโอกาสให้ได้ร่วมแสดงความเห็นต่างๆ ออกมาได้มากที่สุด ยิ่งแบ่งปันไอเดียมากเท่าไหร่นักคิดจะได้กลับมาทบทวนกลั่นกรองและประเมินศักยภาพของไอเดียทางด้านต่างๆ ให้ถี่ถ้วนมากยิ่งขึ้น สามารถจุดประกายปลุกความท้าทายให้เกิดจินตนาการจนสร้างความคิดใหม่ๆ ที่จะค่อยๆ เพิ่มความแตกต่างและความหลากหลายช่วยพัฒนาไอเดียให้ดีขึ้นและมีความละเอียดรอบคอบมากยิ่งขึ้นจนได้ไอเดียใหม่ๆ ที่ไม่ซ้ำใคร เพื่อให้ได้ที่สุดของไอเดีย เป็นไอเดียเจ๋งๆ กลายเป็นสุดยอดนักคิดมือทองอาวุธทางปัญญาให้กับผู้ประกอบการในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ สร้างโอกาสและการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ

บทความที่เกี่ยวข้อง

พื้นที่โฆษณา