เครื่องจักรกลงานอุตสาหกรรม

0

160

นวัตกรรมเครื่องปั่นไฟ เสริมแรงพลังงานลมเหลือทิ้ง

พลังงานสะอาดสู่อนาคตที่ยั่งยืน
ในยุควิกฤติเศรษฐกิจที่เข้าสู่ปีทศวรรษใหม่ โลกของเราต้องเผชิญกับความท้าทายที่ไม่เคยมีมาก่อน ทรัพยากรบนโลกถูกทำลายลงเรื่อยๆ และเราคือส่วนหนึ่งในกระบวนการนั้น การเผชิญหน้ากับสิ่งนี้ต้องไม่ได้เป็นเรื่องของความเสียหายอีกต่อไป แต่เป็นโอกาสในการก้าวสู่อนาคตที่ยั่งยืน และครั้งนี้ เรามีสิ่งประดิษฐ์ที่จะช่วยเสริมสร้างอนาคตที่สดใสและสะอาดขึ้น ขอแนะนำ...
นวัตกรรมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงทุกสิ่ง
พบกับอาจารย์ ดร. นรินทร์ บุญตานนท์ ผู้นำในการวิจัยและพัฒนาที่มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้ริเริ่มสร้างนวัตกรรมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ไม่เหมือนใคร โดยใช้พลังงานลมเป็นแหล่งพลังงานหลัก ที่จะช่วยลดโลกร้อนอันเร้าขึ้นเรื่อยๆ นวัตกรรมนี้ใช้หลักการหมุนสวนทางที่ทันสมัย เพื่อสร้างกระแสไฟฟ้าที่แรงและสูงขึ้น ไม่ว่าจะใช้เป็นพลังงานทดแทนหรือพลังงานเสริม ที่สามารถเก็บไว้ในแบตเตอรี่สำรองเพื่อใช้เมื่อจำเป็น
ความหมุนเวียนสู่พลังงานอนาคต
อาจารย์ นรินทร์ บุญตานนท์ ได้สรรค์คำถามสำคัญว่า "ถ้าเราสามารถทำให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าหมุนเวียนได้จากแหล่งพลังงานหลากหลาย" นั้นจะเป็นอะไรที่น่าทึ่งหรือไม่? โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจาก หน่วยบริหารจัดการด้านเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ทำให้เกิดนวัตกรรมที่มีผลงานที่หลากหลาย โดยไม่เพียงแค่ใช้พลังงานลม แต่ยังรวมถึงการใช้พลังงานจากน้ำ ไอน้ำ และแหล่งพลังงานอื่น ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้า
นวัตกรรมที่สามารถเปลี่ยนโลก
นอกจากนี้ ทีมวิจัยยังได้ออกแบบนวัตกรรมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าให้สามารถใช้แหล่งพลังงานอื่น ๆ นอกเหนือจากลม เช่น น้ำ ไอน้ำ หรือแม้กระทั่งเครื่องยนต์ โดยใช้หลักการเดียวกัน เมื่อเทียบกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบเดิม นี้เป็นการลงทุนที่มีกำไรเพิ่มขึ้นกว่า 30% และสามารถผลิตไฟฟ้าได้มากถึง 2-3 เท่า

สู่อนาคตที่สะอาดและยั่งยืน

จากการประเมินค่านวัตกรรมเครื่องกำเนิดไฟฟ้านี้ เราพบว่ามันจะมีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 10 ปี ซึ่งเหมาะสำหรับการลงทุนที่ยาวนานและมีผลต่อสิ่งแวดล้อมที่อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ราคาของอุปกรณ์จะลดลงเมื่อเราพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับการใช้งานในปริมาณมากขึ้น นวัตกรรมนี้เป็นการพิสูจน์ว่า เราสามารถเป็นเพื่อนกับสิ่งแวดล้อมได้ ไม่ว่าจะเป็นในที่ทำงาน หรือบ้าน มาเข้าร่วมกันในการปรับเปลี่ยนโลกให้สะอาด และส่งต่ออนาคตที่สวยงามให้กับรุ่นต่อๆ ไป
.
สร้างอนาคตที่สดใสด้วยพลังงานสะอาด ด้วยนวัตกรรมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่คิดค้นขึ้นโดยอาจารย์ ดร. นรินทร์ บุญตานนท์ และทีมวิจัยที่ REi ของมหาวิทยาลัยมหิดล  ปัญญาของแผ่นดินจะเปลี่ยนโลกให้สะอาด เพื่อคุณ และเพื่ออนาคตของเราทุกคน 

ฝันของใครหลาย ๆ คน อาจจะเป็นการมีธุรกิจเป็นของตัวเอง แต่นั่นก็ ทำให้เกิดคำถามตัวใหญ่ๆ ตามมา คือ “จะทำธุรกิจอะไรดี?” วันนี้ DV 8 Thailand เอาผลงานใน การสร้าง…..

สถานะผลงาน : อนุมัติ

สถานะทางธุรกิจ : start up

ประเภทของธุรกิจ : แมชชีน ดีไซน์เนอร์

หมวดธุรกิจ : เครื่องจักรกลงานอุตสาหกรรม

จำนวนเงินลงทุนที่ต้องการจาก นักลงทุน : 1,000,000 บาท

% หุ้นที่เสนอให้ นักลงทุน : 20%

พื้นที่โฆษณา