เครื่องจักรกลที่ใช้ยกในงานดิน

เครื่องจักรกลงานอุตสาหกรรม

0

162

นวัตกรรมยางพาราเพื่อสิ่งแวดล้อมในการเลี้ยงโคนม

นวัตกรรมยางพาราเพื่อสิ่งแวดล้อมในการเลี้ยงโคนม
.
แพลตฟอร์มบูชาความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม ให้เกษตรกรเลี้ยงโคนมได้อย่างมั่นใจและมีความสุข!
.
โคนมเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญสำหรับการผลิตนมคุณภาพ แต่การเลี้ยงโคนมแบบผูกยืนโรงบนพื้นปูนซีเมนต์ เริ่มพบปัญหาสุขภาพที่ร้ายแรง จากการบาดเจ็บหรือไม่สามารถผลิตนมได้เต็มประสิทธิภาพ ไม่ใช่หรือหรือ?
.
ทีมวิจัยที่มีประสบการณ์และความรู้กว้างขวางจากกระทรวงการอุดมศึกษา ได้ร่วมมือกับสถาบันวิจัยชั้นนำในการพัฒนา "แผ่นยางพาราที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับปูพื้นคอกปศุสัตว์" ที่สามารถแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรในสายโคนม
.
เลือกของที่ดีกับแผ่นยางพาราเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม: คุณภาพดี: แผ่นยางพาราที่ผ่านมาตรฐานมอก. 2584-2556 มีความทนทานและรับน้ำหนักโคนมได้อย่างดี ทนทานแม้ในสภาวะการใช้งานในปศุสัตว์
เกาะติดดี: อดทนต่อความเปียกชื้น ลดความเสี่ยงจากการลื่น ช่วยให้โคนมยืนตรงและไม่บาดเจ็บ
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม: ผลิตจากยางพาราธรรมชาติและใช้สารเคมีในปริมาณต่ำ ไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนสารเคมีในสิ่งแวดล้อม
ยาวนาน: ผ่านการทดสอบทางภาคสนามแล้ว พบว่าแผ่นยางมีความทนทานที่ยาวนานเมื่อเทียบกับแผ่นยางปกติ ช่วยลดต้นทุนในการบำรุงรักษา
พร้อมใช้งาน: แผ่นยางพาราพร้อมใช้งานหลังการติดตั้ง ไม่ต้องดำเนินการเพิ่มเติม
.
ทดลองใช้แผ่นยางพาราที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับปูพื้นคอกปศุสัตว์ ร่วมกับเกษตรกรท่านอื่น ๆ และดูการเปลี่ยนแปลงที่น่าทึ่งในการผลิตนมและสุขภาพโคนม
.
ติดต่อเราได้เพื่อข้อมูลเพิ่มเติมหรือเข้าร่วมโครงการทดสอบแผ่นยางพารา ทีมวิจัยผลิตภัณฑ์ยางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ 📞 0 2564 6500 ต่อ 74802
.
นวัตกรรมที่เกิดจากความร่วมมือและพลังสร้างสรรค์ สำหรับสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนและเกษตรกรที่ดี 🌱

ฝันของใครหลาย ๆ คน อาจจะเป็นการมีธุรกิจเป็นของตัวเอง แต่นั่นก็ ทำให้เกิดคำถามตัวใหญ่ๆ ตามมา คือ “จะทำธุรกิจอะไรดี?” วันนี้ DV 8 Thailand เอาผลงานใน การสร้าง…..

สถานะผลงาน : อนุมัติ

สถานะทางธุรกิจ : sme

ประเภทของธุรกิจ : แมชชีน ดีไซน์เนอร์

หมวดธุรกิจ : เครื่องจักรกลที่ใช้ยกในงานดิน เครื่องจักรกลงานอุตสาหกรรม

จำนวนเงินลงทุนที่ต้องการจาก นักลงทุน : 5,000,000 บาท

% หุ้นที่เสนอให้ นักลงทุน : 90%

พื้นที่โฆษณา